Blog

Yerel Mahkemece verilen hükümler şikâyetçi vekili ve O Yer C. Savcısı tarafından temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

 

 

 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,

Şikayetçi vekilinin şikayet dilekçesinde sanık …’nin … köyündeki evini muvazaalı olarak devrettiğini iddia etmesi karşısında bu evin sanık tarafından devredilip devredilmediği ve sanığın savunmasında ayrı evi olduğunu bildirmesi nedeniyle bu evin hangi ev olduğu tespit edilmeden sanık hakkında beraat kararı verilmesi,

Sanık …’ın muvazaalı olarak devredildiği ileri sürülen ve üzerine kayıtlı araçların alış tarihi araştırılmadan ve yine diğer sanık …’nin araçları satın aldığını belirttiği tarihte araçları hangi gelirle aldığı araştırılmadan sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve şikâyetçi vekili ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın
mahkemesine gönderilmesine, 12.01.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.