Blog

 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın axess wings kredi kartı kullanıcısı olduğunu, bu kartla yaptığı alışverişler nedeniyle 170.771 chippara+mil biriktirdiğini, sözkonusu miller ve puanlarla yaklaşık 5.000-6.000 TL’ lik bir uçak bileti almanın mümkün olup parasal bir değer ifade ettiğini, ancak davalı bankanın hiçbir gerekçe göstermeksizin haksız bir şekilde kartı kullanıma kapattığını ve biriken chip puanları da iptal ettiğini, sözkonusu puanların kazanılabilmesi için müvekkilince bu kartın kullanılmış olduğunu belirterek, müvekkilinin kredi kartında biriken millerin/puanların müvekkilinin kullanımına açılmasına, bu mümkün olmadığı takdirde bedelinin hesaplanarak müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı vekili, davacıya ait kredi kartının ticari kullanımı sebebiyle kapatıldığını, telefon operatörü bayisi olarak ticaret yapan davacının tüketici yasası kapsamında kendisine verilen kredi kartını, periyodik olarak dükkanına gelen müşterilerinin kontör ve telefon faturalarını ödemek amacıyla kullandığının tespit edildiğini, gerek Türkiye Bankalar Birliği’ nin 5.11.2009 tarihli tebliğine ve gerekse de kredi kartı üyelik sözleşmesine aykırılık teşkil eden bu ticari amaçla kullanım nedeniyle kartın kullanıma kapatıldığını beyanla, davanın reddini TALEP ETMİŞTİR.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, Bankalar Birliği’ nin 5.11.2009 tarih, 1016 sayılı tebliğinde, bankaların bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik tedbirler alacağı, kontroller sonucunda bankaların sunmuş olduğu hizmetlerin üçüncü kişiler adına ticari amaçla kullandırıldığının tespiti halinde bu işlemlerin engelleneceği, bir gerçek kişiye ait hesaplardan yapılan vergi, fatura, kredi kartı SGK prim, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20 adedi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesapların ve işlemlerin inceleneceği, kredi kartı iptali dahil gerekli önemlerin alınacağının belirtildiği, davacının sadece 19 gün içerisinde 586 adet fatura ödemesi gerçekleştirdiği, kredi kartı başvuru formundaki bilgilerinden davacının ticari faaliyette bulunduğunun görüldüğü, kredi kartıyla kendi faturalarını değil, başkalarına ait faturaları kendi işyerinde ödediği, davalı bankanın kredi kartını iptal etmesi ve mil puan toplamını parasal olarak kullandırmaması işleminde mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 24.05.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan TAVZİH KARARI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.