Blog

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ayıplı imalât nedeni ile verilen bedelin iadesi istemine ilişkindir. Somut olayda, dava dosyasının içinde yer alan tespit başvuru dilekçesinin 6. bendinde klimaların takılacağı yerin otel pansiyon nitelikli iş yeri olduğu açıklanmıştır. Bu durumda davacıyı tüketici, eser sözleşmesini de tüketici işlemi olarak görme olanağı yoktur, çünkü ortada davaya tüketici mahkemesinde bakılmasını gerektiren tüketici işlemi bulunmamaktadır. Uyuşmazlıkta genel mahkeme görevli olup, tüketici mahkemesi görevli olmadığı için davaya asliye hukuk mahkemesince bakılması gerekir iken tüketici mahkemesinin görevli olduğu şeklinde görevsizlik kararı verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ayıplı imalât nedeniyle verilen bedelin iadesi istemine ilişkin olup mahkemenin; davanın kabulüne dair kararı davalı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 3/1-k maddedeki tanıma göre tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Aynı Kanun 73/1 inci maddeye göre tüketici işlemleriyle tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

Somut olayda, dava dosyasının içinde yer alan tespit başvuru dilekçesinin 6. bendinde klimaların takılacağı yerin otel pansiyon nitelikli iş yeri OLDUĞU AÇIKLANMIŞTIR. Bu durumda davacıyı tüketici, eser sözleşmesini de tüketici işlemi olarak görme olanağı yoktur, çünkü ortada davaya tüketici mahkemesinde bakılmasını gerektiren tüketici İŞLEMİ BULUNMAMAKTADIR. Uyuşmazlıkta genel mahkeme görevli olup, tüketici mahkemesi görevli olmadığı için davaya asliye hukuk mahkemesince bakılması gerekir iken tüketici mahkemesinin görevli olduğu şeklinde görevsizlik kararı verilmesi doğru olmadığından kararın BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 01.02.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.