Blog

 

yargc.jpgDava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK’nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

 

Dava, ortaklığın giderilmesi İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine KARAR VERİLMİŞTİR.

Hükmü, davacı vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar DOĞURAN DAVALARDIR.

Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK’nın 27 nci maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer ALMASI ZORUNLUDUR. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının İNCELENMESİ GEREKİR.

Somut olaya gelince; dava konusu 548 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Emine Akyürek’in davaya dahil edilmediği anlaşıldığından dava dilekçesinin kendisine tebliği sağlanarak davanın esası hakkında bir karar VERİLMESİ GEREKİR. Belirtilen husus gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

 

Bir önceki yazımız olan VEKİLİN HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.