Blog

cA4aKEIPQrerBnp1yGHv_IMG_9534-3-2Davacı 09.07.2014 havale tarihli dava dilekçesinde, kaybettiği nama yazılı pay senedi ilmuhaberinin ilgili makamca yenisinin tanzim edilerek verilmesi hususunda karar verilmesini talep etmiş olup, davaya nama yazılı pay senedinin iptali davası (6102 sayılı TTK’nın 657. maddesi yollaması ile 658 ve devamı maddeleri) olarak bakılması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Hasımsız olarak görülen davada İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/10/2014 tarih ve 2014/797-2014/776 sayılı kararın YARGITAYca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ düşünüldü:

Davacı, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. fabrikasında çalışması karşılığı 5.000,00 TL bedelindeki 24040 seri nolu nama yazılı muvakkat pay senedi ilmuhaberini kaybettiğini ileri sürerek, ilgili makamca yenisinin tanzim edilerek verilmesi hususunda karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

Mahkemece, kaybolduğu iddia edilen nama yazılı pay senedinin yenisinin düzenlenip verilmesi görevinin mahkemenin görev ve yetkisine girmediği gerekçesiyle davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.
Kararı davacı TEMYİZ ETMİŞTİR.

Davacı 09.07.2014 havale tarihli dava dilekçesinde, kaybettiği nama yazılı pay senedi ilmuhaberinin ilgili makamca yenisinin tanzim edilerek verilmesi hususunda karar verilmesini talep etmiş olup, davaya nama yazılı pay senedinin iptali davası (6102 sayılı TTK’nın 657 nci maddesi yollaması ile 658 ve devamı maddeleri) olarak bakılması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru görülmemiş, hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, davacının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17/02/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan HACİZDE MESKENİYET İDDİASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.