Blog

eve_erkek_aliyor_mu_denetimi_yapan_sgk_tazminat_odeyecek_h60593_74676Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 25.01.2016 tarihli 2015/15529 Esas ve 2016/1047 Karar sayılı ilamında özetle; müştekinin 05.09.2015 günü 22.00 sıralarında ikametinin bahçesine park ettiği ve ertesi sabah 10.00 civarında yerinde olmadığını fark ettiği motosikletinin 07.09.2015 günü saat 22.40″ta devriye görevini yapan polisler tarafından sanığın kullanımında yakalandığı, sanığın aşamalardaki savunmasında motosikleti boş arazide çalışır vaziyette görüp gezmek için aldıklarını beyan etmesi karşısında; sanığın yakalandığı esnada motor üzerinde bulunan ve sanığın savunmasında motoru birlikte bulduklarını söylediği, yaş küçüklüğü nedeniyle haklarında soruşturma aşamasında tefrik kararı verilen çocuklar haklarında yürütülen soruşturma dosyasının akibeti araştırılarak dosyanın onaylı bir örneğinin getirtilmesi ile o dosyaya yansıyan delillerin ve suça sürüklenen çocukların savunmaları birlikte değerlendirilerek elde edilecek sonuca göre sanığın hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekir. Müştekinin motosikletini 05.09.2015 günü 22.00 sıralarında ikametinin bahçesine park ettiğini, ertesi sabah 10.00 civarında motosikletin yerinde olmadığını fark ettiğini beyan etmesi, Kandilli Rasathanesi verilerine göre güneşin saat 06:32’de doğduğu, TCK 6/1-e maddesi gereğince saat 05:32’de gecenin sona erdiğinin anlaşılması karşısında; eylemin gece sayılan zamanda işlendiği sabit olmadığı halde, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 143. maddesi ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

1- Müştekinin 05.09.2015 günü 22.00 sıralarında ikametinin bahçesine park ettiği ve ertesi sabah 10.00 civarında yerinde olmadığını fark ettiği motosikletinin 07.09.2015 günü saat 22.40″ta devriye görevini yapan polisler tarafından sanığın kullanımında yakalandığı, sanığın aşamalardaki savunmasında motosikleti boş arazide çalışır vaziyette görüp gezmek için aldıklarını beyan etmesi karşısında; sanığın yakalandığı esnada motor üzerinde bulunan ve sanığın savunmasında motoru birlikte bulduklarını söylediği, yaş küçüklüğü nedeniyle haklarında soruşturma aşamasında tefrik kararı verilen çocuklar Ömer B. ve Mert Y.’ın haklarında yürütülen soruşturma dosyasının akibeti araştırılarak dosyanın onaylı bir örneğinin getirtilmesi ile o dosyaya yansıyan delillerin ve suça sürüklenen çocukların savunmaları birlikte değerlendirilerek elde edilecek sonuca göre sanığın hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabule Göre de;

2- Müştekinin motosikletini 05.09.2015 günü 22.00 sıralarında ikametinin bahçesine park ettiğini, ertesi sabah 10.00 civarında motosikletin yerinde olmadığını fark ettiğini beyan etmesi, Kandilli Rasathanesi verilerine göre güneşin saat 06:32’de doğduğu, TCK 6/1-e maddesi gereğince saat 05:32’de gecenin sona erdiğinin anlaşılması karşısında; eylemin gece sayılan zamanda işlendiği sabit olmadığı halde, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 143 üncü maddesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

3- “Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK’nın 53 üncü madde 1 inci fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ufuk Ç. ve müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal salıverilmesi için bulunduğu yer olan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 25.01.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan BOŞANMADAN SONRA AÇILAN KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.