Blog

cezaevleriyle_ilgili_devrim_gibi_karar_tutuklular_artik_avukatlariyla_h60899_1b23d

T.C. YARGITAY 8.CEZA DAİRESİ

ESAS: 2014/25142   KARAR : 2015/16251   TARİH: 14.04.2015

Mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine dosya münderecatı T.C. Yargıtay 8.dairesi tarafından incelenmiştir. Bu inceleme üzerine aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:

1- Mahkemenin görevi, hükmolunacak cezayı tesbit ettikten sonra bu cezayı şahsileştirmektir. Temel cezanın tayininde TCK.nun 61/1 inci madde ve fıkrasında yazılı ölçütler gözetilerek ve aynı Yasanın 3/1 inci madde ve fıkrası uyarınca ceza hukukunun temel ilkelerinden olan orantılılık ilkesine uyularak, suçu işleyen kişinin fiilinden pişmanlık duyması ve yeniden topluma kazandırılması, cezanın caydırıcılık etkisinin doğru biçimde gösterilmesi için fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde öznel ve nesnel ölçütlerle adalet ve nesafet kurallarına bağlı kalmak suretiyle, suçla korunan hukuki yarar da göz önünde bulundurularak yasal ve dosya içeriğiyle örtüşen gerekçelerle bir ceza tayini gerekmektedir.

Eski mahkumiyetinin silinme koşulları oluşan, yargılama aşamasında da olumsuz davranışları gözlenmeyen, suçunu ikrar edip, pişmanlık bildiriminde bulunan, geçmişteki davranışını gelecekte de devam ettireceğine dair somut nedenler gösterilmeyip, suç işleme eğilimi değerlendirilmeyen sanık hakkında, somut gerekçeler gösterilmeden, ele geçen silah sayısıyla bağdaşmayacak şekilde hak ve nesafet kurallarıyla orantılılık ilkesi ölçütü gözardı edilerek yasa maddesi tekrar edilmek suretiyle cezanın kanun maddesinde öngörülen üst hadde yakın tayini,

2- 6136 sayılı Yasanın 13/1 inci maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezasından, TCK.nın 62 nci maddesi uyarınca indirim yapılırken 2 yıl 1 ay yerine, 1 yıl 13 ay hapis cezası tayini,

3- Sanık hakkında hükmedilmiş olan adli para cezası taksitlendirilirken , uygulanan kanun, madde ve fıkrasının gösterilmemesi suretiyle CMK.nın 232/6 ncı madde ve fıkrası hükmüne aykırılık yapılması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nın 321 inci maddesi gereğince (BOZULMASINA), 14.04.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan BOZMADAN SONRA HÜKÜM KURULMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.