Blog

221737505518 maddelik kanun teklifi, hakim ve savcıların özlük haklarında düzenlemeler içeriyor. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcıları hakkında 14 Şubat 2005 tarihinden 1 Eylül 2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe ilerlemesinin durdurma cezaları bütün sonuçları ile affedilecek.

İdari yargıda 5 yıl süreyle görev yapmış hakim veya savcılar ile cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş Danıştay üyelerinden, hukuk fakültesi mezunu olmayanlar, talepleri halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından,mevcut kontenjanlara ilave olarak hukuk fakültelerine sınavsız olarak yerleştirilebilecek. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından birlikte belirlenecek.

Hakim ve savcı adaylığına atanabilmek için giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde değiştiriliyor. Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek için de aynı düzenleme kabul edilecek.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar, diğer hakim ve savcılara 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek.

Hakim ve savcılar, bedelini ödeyerek, yerli veya ithal tabanca satın alabilecekler. Bu silahlar her türlü vergiden muaf tutulacak. 1 Eylül 2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda cumhuriyet savcısı bulunmayacak ve katılmaları konusunda cumhuriyet savcısının görüşü alınmayacak. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya ya da salıverilmeye ilişkin kararlara karşı cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.

Bir önceki yazımız olan Torba Yasa İle TTK'da Değişen Maddeler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.