Archives: Eylül 2014

yargitay

Kredi çektikten sonra hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına hayat sigortası poliçesi düzenleyen bankaların “Poliçenin sağlık bölümü boş bırakılmış, bu yüzden kredi bedelini üstlenemeyiz” gerekçesine Yargıtay verdiği emsal kararla dur dedi. 

 

Devamını Oku..

Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 13)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını Oku..

yarrgtay.jpg

 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi,
Duygusal beraberlik tazminat nedeni!
Yargıtay, sadece zinanın değil, duygusal birlikteliğin de diğer eşin kişilik haklarına saldırı olduğuna karar verdi. Evli çiftin boşanmasına sebep olan kişi diğer eşe tazminat ödeyecek

Devamını Oku..

headlineAnayasa Mahkemesi özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalanlara verilen iş kaybı tazminatında, 30 gün içinde başvuruyu zorunlu gören hükmü iptal etti.

İptal kararı, 17 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Devamını Oku..

Ekran AlıntısıIsparta Barosu avukatlarından İsmail Özer Özgül, bir müvekkili adına bankadan talepte bulundu. Avukatın talebi, tüketici kredisi alan müvekkilden kesilen dosya masrafı ile ilgili belgelerdi. Banka görevlisi söz konusu belgeleri avukat ile paylaşmadı. Konu ile ilgili savcılığa suç duyurusu yapan avukat o banka görevlisine idari para cezası aldırdı. Bankacı cezayı ödedi; üstelik bankanın yaptığı kesintiler de müşteriye jet hızı ile ödendi. Ispartalı Ö.Ö., bir bankadan tüketici kredisi aldı. Aldığı krediden bir miktar dosya masrafı kesildi. Ö.Ö. yapılan kesintilerin detayını öğrenmek için bankaya başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Avukatı İsmail Özer Özgül aracılığı ile bankaya başvurdu. Av. Özgül, avukatlık kanunun ilgili maddesi gereği bankanın anılan belgeleri paylaşması gerektiğini ifade etti. Ancak banka çalışanı B.K. söz konusu belgeleri avukat ile paylaşamayacağını söyledi.

Devamını Oku..

danistay

Danıştay Başkanlığı, ‘Bir avukatın yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda ücret karşılığı birlikte çalışan Avukatlar Yönergesi’nin teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 8. Dairesi Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu’nun 2013’te yürürlüğe giren ‘Bir avukatın yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda ücret karşılığı birlikte çalışan Avukatlar Yönergesi’nin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili yapılan başvuruyu karara bağladı. Danıştay tetkik hakimi düşüncesinde yönetmelik ile düzenlenmesi gereken hususların yönerge ile düzenlenmesine olanak bulunmadığından istemin kabulünü, dava konusu yönergenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiğini bildirdi.

Devamını Oku..

indir 3T.C. YARGITAY

  • 21.Hukuk Dairesi
  • Esas: 2014/4107
  • Karar: 2014/6640
  • Karar Tarihi: 03.04.2014

TESPİT DAVASI – SOMUT OLAYDA DAVACININ ON SEKİZ YAŞINI İKMAL ETTİKTEN SONRA YURT DIŞINDA FİİLİ ÇALIŞMASININ BULUNDUĞU – PRİM ÖDEMESİ BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

Devamını Oku..

36224İnsan Hakları İzleme Örgütü, Torba Yasa ile yeniden düzenlenen internet kullanımı için endişelerini açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 10 Eylül’de Meclis tarafından kabul edilen Torba Yasa içerisinde yer alan internet ile ilgili yeni düzenlemelerin “Türkiye’deki internet sansürünü derinleştirdiğini” söyledi.
Örgüt internet sitesinden bugün yaptığı açıklamada, yeni yasa ile “üstverilerin TİB tarafından muhafaza edilmesi çok derin bir endişe kaynağı, çünkü bu sayede söz konusu kurum insanların internet kullanımını doğrudan gözleme ve izleme olanağı” kazandığı söyleniyor.
Yeni yasanın bir insan hakları ihlaline yol açacağını söyleyen örgüt, Türkiye’de internet özgürlüğü alanında “ciddi kayıplara neden olduğunu” belirtiyor.
Örgütün Türkiye kıdemli araştırmacısı Emma Sinclair-Webb ise “Bu düzenlemeler Anayasa’da korunan ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan temel hakları ihlal ediyorlar ve dolayısıyla iptal edilmeleri gerekiyor” diyor.
‘TİB internet kullanımını gözleyebilecek’
Yapılan açıklamada, TİB’in sitelere erişim için engel kararı verebileceğini, bununla birlikte mahkemelerden 24 saat içinde karar çıkarılması gerekliliğinin “hak ihlallerine karşı etkili bir güvence sağlayıp sağlamayacağı konusunda kuşkuları olduğunu belirtiliyor. Örgüt, “mahkemelerin hükümetten gelen talepleri çok fazla, hatta hiç incelemeden kabul etme eğilimi içinde oldukları biliniyor” görüşüne yer veriyor.

Devamını Oku..

7b98bac423425030_630x350

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, TATİLDE KENDİLERİNE DOMUZ ETİ YEDİRİLEN TÜKETİCİLERE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ.

Yargıtay 2013/13-492 Esas ve  2014/87 Karar sayılı dosyası ile verdiği karardaDava, tatil amaçlı kalınan otelde sağlığa zararlı yiyecek verilmesi sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalının işlettiği tatil köyünde davacıların konakladığı dönemden kısa bir süre sonra yapılan denetimlerde sağlığa zararlı, son kullanma tarihi geçmiş ve menşei de tespit edilemeyen et ürünleri ve bu arada ayrıca domuz etinin de tespit edildiği görülmüştür. Bu durumda davacıların kaldıkları dönemde kendilerine de bu etlerden yedirildiği kanaatiyle açtıkları manevi tazminat isteminin kabulüne dair mahkeme kararı yerindedir.” diyerek tüketicileri haklı bulup tazminata hükmetti.

Devamını Oku..

yargc.jpgUYUŞMAZLIK MAHKEMESİ,İL ÖZEL İDARESİNE AİT YERDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ İLE İLGİLİ ADLİ YARGI İLE İDARİ YARGI ARASINDAKİ GÖREV UYUŞMAZLIĞINA İLİŞKİN KARAR VERDİ.MAHKEME  İL ÖZEL İDARESİNE AİT YERDEKİ İHTİLAFIN 2886 YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNİ VE İDARE MAHKEMESİ KARARININ GEÇERLİ OLACAĞINA HÜKMETTİ.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:

ESAS   NO    : 2012/328

KARAR NO : 2013/1752

KARAR TR : 30.12.2013

Devamını Oku..

ev_hizmetinde_aydan_10_gun_calisanlar_zorunlu_sigortali_olacak_h46847Yeni torba yasa ev hizmetinde çalışanların sigortalı olmasını zorun hale getirdi.  Yeni düzenlemeye göre ev hizmetinde bir ay içerisinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar sigortalı sayılacak.

SGK’ya Bildirmeyenlere Para Cezası

Yukarıdaki koşullara uyan çalışanları SGK’ya bildirmeyenlere her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Torba yasadaki yeni düzenleme ev hizmetlerinde 10 günden daha az çalışanlara da bazı haklar getirmektedir.

Devamını Oku..

AnaSayfaSlide-3

Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin yeniden heyete dönmesi yönünde alınan karar doğrultusunda, Çağlayan adliyesinde kapatılan Asliye Ticaret Mahkemeleri ve devir işlemleri aşağıdaki şekilde olacaktır;

30. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyaları 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne

45. ve 49. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyaları 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne

43. ve 44. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyaları 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne

41. ve 48. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyaları 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne

38-39-42. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyaları 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne

Devamını Oku..

221737505518 maddelik kanun teklifi, hakim ve savcıların özlük haklarında düzenlemeler içeriyor. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcıları hakkında 14 Şubat 2005 tarihinden 1 Eylül 2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe ilerlemesinin durdurma cezaları bütün sonuçları ile affedilecek.

İdari yargıda 5 yıl süreyle görev yapmış hakim veya savcılar ile cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş Danıştay üyelerinden, hukuk fakültesi mezunu olmayanlar, talepleri halinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından,mevcut kontenjanlara ilave olarak hukuk fakültelerine sınavsız olarak yerleştirilebilecek. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından birlikte belirlenecek.

Devamını Oku..

AnaSayfaSlide-4Kamuoyunda “torba yasa” olarak anılan ve vergi ve sosyal güvenlik kurumu borçlarının yapılandırılmasını da içeren kanun, 10.09.2014 günü TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi.

6552 sayılı Kanun olarak kabul edilen söz konusu düzenleme Cumhurbaşkanı’nın onayını müteakip Resmi Gazete’de yayımlandığı günyürürlüğe girecektir.

Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları

6552 yasa ile;

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

  1. a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

Devamını Oku..

indirÇorum’da tarlada çalıştığı sırada kene ısırması sonucu hayatını kaybeden çiftçinin ölümünü iş kazası sayan ve ailesine maaş bağlanmasına hükmeden mahkeme kararı, Yargıtay tarafından onandı.

Çorum’da tarlada çalıştığı sırada kene ısırması sonucu yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybeden çiftçinin ölümünü iş kazası sayan ve ailesine maaş bağlanmasına hükmeden mahkeme kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

Merkeze bağlı Serpin köyünde 14 Haziran 2009’da, başkasına ait tarlada çalıştığı sırada kene tarafından ısırılan İsa Sevim (26), rahatsızlanmasının ardından Çorum Devlet Hastanesine kaldırıldı. KKKA şüphesiyle Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sevim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Devamını Oku..