Blog

 

Tavukat.jpg.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

E: 2013/3893, K: 2013/4893, T: 11.07.2013

Sıra Cetveline Şikayet, Vekalet Ücreti Alacağı, Rüçhan Hakkı

Özet:     Avukat sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara nazaran rüçhan hakkına haizdir.

Rüçhan hakkı vekaletnamenin düzenlenme tarihine göre, vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır. Şikayetçinin iş sahibi adına ücret Konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvuru tarihi, davalının haczinden önce olduğundan davalı alacaklıya 1. sırada yer verilmesi isabetsiz olup, Avukatlık Kanunu nun 164/2 maddesindeki sınırlar kapsamında kalmak kaydıyla, şikayetçinin alacağının rüçhanlı olduğu gözetilerek, sıra cetveli düzenlenmelidir.

(1136 s. Av. K. m. 166/2, 164/2)

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Şikayetçi avukatlık ücret sözleşmesinden kaynaklanan vekalet ücreti alacağının rüçhanlı olduğunu, bu nedenle birinci sırada yer alması gerektiğini ileri sürerek, İğdır İcra Müdürlüğü’nün 2010/2851 esas sayılı dosyasında düzenlenen 19.02.2013 tarihli sıra cetvelinin iptali ile alacağına birinci sırada yer verilmesini talep ve dava etmiştir.

Şikayet olunan vekili, duruşmaya katılmamıştır.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu alacağın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 166/2. maddesinde düzenlenen nitelikte olmadığı gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.

Karar, şikayetçi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, şikayetçi tarafından vekili ile yapılan avukatlık sözleşmesi uyarınca belirlenen ücreti vekaletin rüçhanlı olarak sıra cetvelinde 1. sırada yer alması istemine ilişkindir. Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, karar şikayetçi tarafından temyiz edilmiştir.

Avukatlık Kanunu’nun 166/2. maddesine göre avukat sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara nazaran rüçhan hakkına haizdir. Rüçhan hakkı vekâletnamenin düzenlenme tarihine göre, vekâletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır. Şikayetçi ilama dayanan dava dosyasında vekil olarak davayı takip etmiş ve lehine yasal sınırlar içinde ücreti vekalet takdir edilmiştir. Şikayetçinin müvekkili ile yaptığı ücreti vekalet sözleşmesi 04.11.2010 tarihli olup şikayetçinin takibinin ise 04.11.2012 tarihli olduğu, Iğdır İcra Müdürlüğü’nün 2012/2851 E. sayılı dosyasında alacaklı vekili olduğu gözetildiğinde ve şikayetçinin iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvuru tarihi, davalının haczinden önce olduğundan davalı alacaklıya 1. sırada yer verilmesi doğru değildir. Avukatlık Kanununun 164/2. maddesi kapsamındaki sınırlar kapsamında kalmak kaydıyla, şikayetçinin alacağının rüçhanlı olduğu gözetilerek, sıra cetvelinin düzenlenmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün şikayetçi yararına (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir önceki yazımız olan Sınav Soruları Bakımından Yürütmenin Durdurulması Kararı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.