Blog

cbbe.jpg17.04.2014 (bugün) tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre; avukat adaylarının avukatlık stajına başlayabilmeleri için yazılı olarak yapılan staja kabul değerlendirmesinde başarılı olmaları şartı getirilmiştir. Staja kabul değerlendirmesi, TBB ile imzalanacak protokole göre ÖSYM Başkanlığına veya yükseköğretim kurumları arasında belirlenecek bir kuruluşa yaptırılacak, Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür konuları ile anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılaması usulü, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, ceza yargılaması usulü, idare hukuku ve idari yargılama usulü, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku konularını kapsayacaktır. Staja kabul değerlendirmesinde Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür soruları otuz, alan bilgisi soruları yetmiş puan ağırlığında olacak şekilde düzenlenecektir. Staja kabul değerlendirmesinde yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak, başarılı olanlara iki yıl geçerlilik süresine sahip başarı belgesi verilecektir. Staja kabul değerlendirmeleri yılda en az üç defa yapılacaktır. Yayınlanan yönetmeliğe göre, yönetmelik hükümleri yürürlük tarihinden itibaren altıncı ayın son günü dahil olmak üzere altı ay içinde yani 17.12.2014 tarihine kadar staja başvuranlar ile staj yapmakta olanlar hakkında uygulanmayacaktır.

Bir önceki yazımız olan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Sonuçlandırılma Süresi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.