Blog

tbb2.jpgAvukatlık mesleğinin saygınlığıyla doğru orantılı olarak Avukat Kimliklerinin de Türk Vatandaşlığını ispatta nüfus kayıtları, nüfus cüzdanları ve pasaport gibi geçerli olması adına düzenlenen kanun teklifi  29.05.2014 tarihinde meclise sunulmuştur. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığının İspatı maddesinde, Türk Vatandaşlığı ispatında nüfus kayıtları, nüfus cüzdanları, pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler sayılmakta ve Türk vatandaşlığının ispatının herhangi bir şekle tabi olmadığı belirtilmektedir. Söz konusu kanun kapsamında sayılan resmi kayıt ve belgelerin, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüte düşüldüğü takdirde bu hususun bakanlığa sorulacağı düzenlenmiştir. Ancak söz konusu kanun maddesinde sayılan belgeler arasında Avukat Kimlikleri ayrı bir başlık halinde ele alınmamıştır.

Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukatlığa Kabul Şartları başlıklı 3. Maddesinde, avukatlık mesleğine kabul edilmek için öngörülen ilk şart ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, Türk vatandaşı olmayan bir şahsın avukatlık mesleğine kabul edilemeyeceği hususunun aşikar olması bakımından kanun teklifi; 1136 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak ‘1136 sayılı Avukatlık Kanununun Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin başlıklı 9. Maddesi 4. Fıkrasına ‘Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir’ ibaresi çıkarılarak yerine ‘Avukatlık kimlikleri, resmi kimlik hükmünde olup 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 36. Maddesinde belirtilen belgelerden sayılır.’ ibaresinin konulmasını öngörmektedir.

Bir önceki yazımız olan Meclise Sunulan Soma Önergesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.