Blog

bribeRüşvet suçlarının işlenmesinde caydırıcılık sağlamak amacıyla hazırlanan ‘5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 252. Maddesinin 1. Fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi 22.05.2014 tarihinde meclise sunulmuştur.

Son zamanlarda gündemde büyük yer edinen rüşvet suçu ve müeyyidesi tartışmaları doğrultusunda, mevzuattaki düzenlemelerin rüşvet suçu bakımından yeterli caydırıcılığı sağlamadığı, bu bakımdan rüşvet suçuyla ilgili hürriyeti bağlayıcı cezanın alt haddinin arttırılması şeklindeki bir düzenlemeyle de kamu görevlileri arasında bu suçu işleme oranında düşme yaşanacağı düşünülmektedir.

Kanun teklifi ile TCK 252. Maddenin ‘Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, altı aydan on iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’ şeklinde düzenlenmesi öngörülmektedir.

Bir önceki yazımız olan Meclise Sunulan Soma Önergesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.