Blog

http://vagus.tv/2013/09/09/cocuk-iscilerin-artan-drami/

30.03.2012 tarihinde kabul edilen İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlüğe giren 12 yıllık zorunlu eğitim uygulaması, mevzuat bakımından sekiz yıllık zorunlu eğitim dönemini esas alarak hazırlanmış olan 4857 sayılı İş Kanunu bakımından uyumsuzluk yaratmaktadır. Şöyle ki; 8 yıllık zorunlu eğitimi baz alan 4857 sayılı İş Kanunu’nun ‘Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı’ başlığı altında düzenleme bulan hükümler, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle örtüşmekten uzak kalmıştır. Bu uyumsuzluğun giderilmesi adına 22.05.2014 tarihinde meclise sunulan kanun teklifi; 4857 sayılı İş Kanunu 71. maddesinin, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi ile uyumlu hale getirilerek, zorunlu eğitim çağındaki bireylerin eğitim haklarının güvence altına alınması, hukuksal bütünlük ve yasalar arasındaki uyumun korunması yanı sıra gençlerin eğitim görme hakkı bakımından fırsat eşitliğine dayalı olarak yarar sağlamasını amaçlamaktadır.

Meclise sunulan kanun teklifi ile İş Kanunu ilgili 71. maddesinin  ’18 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 16 yaşını doldurmuş çocuklar, ders yılının son bulması ile okulların yeniden açıldığı tarihler arasında güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On altı yaşını doldurmuş genç işçilerin okulun kapalı olduğu dönemde hangi çeşit işlerde çalışabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.’  şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Meclise Sunulan Soma Önergesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.