Blog

dugunedit.jpgAnkara 11. Aile Mahkemesi evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanmak isteyen kadının talebini, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu uluslar arası sözleşmelere atıfta bulunarak kabul etti. Dosya üzerinden karar veren mahkeme, bekarlık soyadının kullanılmasının temel hak olduğu gerekçesiyle kocanın rızasının aranmasına gerek olmadığına da hükmetti. Başvuruda, davacının çevresinde ve sosyal hayatında kendi bekarlık soyadı ile tanındığı, özel hayatı ve kişiliği üzerinde sahip olduğu mutlak hakimiyet ve bağımsızlık açısından, eşinin soyadını taşımama hakkına sahip olduğu, bu nedenle kızlık soyadını kullanmak istediği belirtildi. Ankara 11. Aile Mahkemesi başvuru üzerine emsal bir karara hükmetti. Mahkeme, duruşmasız olarak dosya üzerinden inceleme yaparak kocanın rızası aranmadan kadının bekarlık soyadını kullanabileceğine kanaat getirdi. Mahkeme, söz konusu hakkın kullanılmasının erkek eşin rızasına bağlı tutulmasının ayrımcılık olacağına ve eşin davaya katılmasına lüzum olmadığına karar verdi. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu’na göre, kadının evlendikten sonra kocanın soyadını almakla yükümlü tutulmasının Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi.

Kararda özetle; davacının mesleki ve sosyal hayatında tanınırlığına engel olunmaması bakımından kocasının soyadını kullanmak istemediği, bu hususta hukuki menfaati olduğu fakat asıl olarak Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere uyum yükümlülüğü bakımından tanınan hakları kullanmanın tamamen davacının tercihinde olacağı, devletin bu sözleşmeleri tanımakla, davacının bu haklarını korumayı taahhüt etmiş olduğu ve zikredilen sözleşmelerin, kadının kocasının soyadını almasını öngören TMK 187 ile çeliştiği düşünüldüğünde üstün norm konumunda bulunan Anayasa ile çelişmeyen sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatine varılarak, davacının bekarlık soyadını kullanması konusundaki talebi kabul edilmiştir. 

Bir önceki yazımız olan Belediye İhalelerinin Önlenmesi İçin Kanun Teklifi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.