Blog

secimedit.jpgSiirt Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 2008 yılında açılan ‘Seçim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Seçim İşlerini Bozması’ davasında verilen hüküm Yargıtay’a taşınarak bozulmuştur. Yargıtay 8.C.D. 298 sayılı kanunun 177. maddesine uygun olarak verdiği kararda, sanık avukatlarının temyiz talebini yerinde bulunmuştur. 298 sayılı kanunun 177. maddesi; ‘ İl ve İlçe Seçim Kuru Başkan ve Üyeliklerini yapan hakimler, kendi yargı çevreleri içinde gerçekleşecek seçim suçları ile ilgili davalara bakamayacaktır.’ şeklinde düzenlenmiştir.

Yargıtay, temyiz dilekçesinde kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin aynı zamanda suç tarihinde il seçim ve ilçe seçim kurullarında görev yaptığının belirlenmesi nedeniyle bu hususun araştırılması ve sonuca göre bu hakimlerin karar verip veremeyeceği konusunun tespitinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafiin temyiz itirazlarını yerinde bulmuş ve hükmün bu sebepten dolayı sair yönleri incelenmeksizin kararın bozulmasına karar vermiştir.

Seçim suçları ile ilgili olarak hükmedilen başkaca önemli bir Yargıtay kararı ise seçim suçlarındaki zamanaşımı düzenlemesi ile ilgili olmuştur. Yargıtay 9.C.D., Kahta Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘Hükümlü veya tutuklunun hak kullanımını engelleme’ davasında vermiş olduğu kararı bozmuştur. Anılan bozma hükmüne göre Yargıtay, 298 sayılı kanunun 177. maddesini gerekçe göstererek, ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimin davaya bakamayacağı gözetilmeksizin yargılamaya devam ile yazılı şekilde hüküm kurulmasını hukuka aykırı bulmuştur. 9.C.D. kararına göre; seçim suçlarından doğan kamu davasında zamanaşımı 2 yıl olup, dava seçimi takiben 2 yıl içerisinde açılmayan davalar kovuşturma konusu yapılamayacaktır. Dolayısıyla Yargıtay 9.C.D. seçimden iki yıl sonra açılmış olan davayı reddetmiştir.

Bir önceki yazımız olan Youtube'a Erişim Engeli başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.