Blog

http://birgun.net/icerikler/resimler/haberler/tbmmye-internet-yasasiyla-ilgili-cagri-1.jpgCumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzalamış olduğu ve 06.02.2014 tarihinde mecliste kabul edilen 6518 sayılı torba kanunla 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikleri üç başlık altında incelemek mümkün. Bunlardan ilki, Erişim Sağlayıcıları Birliği adı altında, özel hukuk tüzel kişisi olarak kurulan yeni bir yapı, ikincisi erişim engelleme kararları hususundaki usuli değişiklik, üçüncüsü ise kişisel verilerin saklanmasına dair getirilen yeni uygulama.  Büyük tepki çeken internet yasasına göre; tüm internet servis sağlayıcıları ve internet erişim hizmeti veren diğer işletmeciler, yeni kurulacak olan Erişim Sağlayıcıları Birliği üyesi olmasını öngörüyor.  Bu birliğin çalışma usul ve esasları ile ilgli bütün düzenlemeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onayıyla yürürlüğe girecek bir tüzükle belirlenecek. Birliğe üye olmadan internet servis sağlayıcılarının faaliyette bulunması mümkün olmayacak. Birliğe bildirilen erişim engelleme kararları, kararın birliğe tebliğinden itibaren 4 saat içerisinde uygulanabilecek. Kısacası kurulması planlanan Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kuruluş amacı; erişim engelleme kararlarının en kısa sürede uygulanmasını sağlamak olacak. 

Kanun ile ilgili ikinci bir nokta, erişim engelleme kararları hususundaki usulün değişmesi. Onaylanan yasaya göre; 5651 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi çerçevesinde, katalog suçlar gibi TCK’da tanımlanmış, ağır hukuki yaptırımları olan suçlarla ilgili, suç şüphesi bulunan hallerde, erişimi engelleme kararı hakim tarafından, soruşturma aşamasında ise gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, cumhuriyet savcısı tarafından verilebiliyordu ve savcı kararını 24 saat içinde Mahkemenin onayına sunuyordu. Değişiklikle, eklenmesi öngörülen özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi başlıklı 9.madde, erişime engellemede yeni olarak farklı iki usul daha ortaya koyuyor. Buna göre, kişilik haklarının ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda, kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına veya sulh ceza hakimine doğrudan başvurabilecek.  

Bu hususların yanı sıra, torba yasa ile onaylanan değişiklikle kullanıcılar arasında haklı olarak fişlenme kaygısı oluşmuştur. Zira onaylanan değişiklik kapsamında trafik bilgisi yeniden tanımlandı. Trafik bilgisi, taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abonelik bilgilerini içerecek.TİB Başkanlığı, siber güvenlikle ilgili bilgileri ve mahkemelerce talep edilen trafik bilgilerini içerik, yer veya erişim sağlayıcılardan isteyebilecek. Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde TİB Başkanlığı tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı veya erişim sağlayıcıdan alınarak, verilecek. TİB Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, onayına sunulan konuyla ilgili 48 saat içinde karar verecek. Bu bakımdan hosting firmalarının her kullanıcının izini sürebilmesi, bu hususta elde edilen kullanıcılara ait verilerin bir-iki yıllığına kayıt altında tutulabilmesi ve dolayısıyla 34 milyon internet kullanıcısının bariz şekilde fişlenmesi söz konusu oluyor.

Bir önceki yazımız olan KİRACININ KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİ İDDİASININ İSPAT ŞEKLİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.