Blog

tebedit.jpgİstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘e-Tebligat Bilgilendirme Semineri’ kapsamında, 19.01.2013 Resmi Gazete yayın tarih ve 28533 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin içeriği ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Yayınlanmış olan 28533 sayılı Yönetmelikte, e-tebligat sisteminin usul ve esaslarını düzenlenirken, bilgi güvenliğinin saklanması, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, hizmet kalitesinin sağlanması ve uluslar arası standartların sağlanması hususları ilke edinilmiş olup, kısa zamanda uygulamaya konulması Adalet Bakanlığı’nca planlanan e-tebligat sisteminin, resmi, hukuki ve ticari yazışmaların ve e-belge paylaşımlarının yasal geçerli ve güvenli şekilde zamandan ve mekandan bağımsız olarak her an ve her yerden yapılabilmesini sağladığı için iş hayatına önemli avantajlar sağlayacağı açıktır. Garantili ve kesin teslim imkanı sunan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden yapılan belge ve bilgi aktarımlarının, e-Tebligat uygulaması sayesinde yargı sürecini hızlandırarak davaların daha kısa sürmesine ve hak kayıplarının önemli oranda azalmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Uygulamaya konulması planlanan e-tebligat sistemiyle yaratılacak başka bir olumlu husus da; tebligat çıkaran merciiler ve çok fazla sayıda tebligat alan kurumlar nezdinde kağıt, postalama, işçilik, saklama gibi maliyetlerde de yüksek oranda tasarruf edilecek olmasıdır. Sistem uygulamaya konulabilirse, yılda ortalama 40 bin ağacı kesilmekten kurtaracak.

28533 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre; Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletecek, kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine yollayacak.

Yönetmeliğin elektronik tebligat sistemiyle ilgili olarak görev yetki ve sorumlulukları düzenleyen 14. maddesine göre; e-tebligat sisteminde, tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatlar, KEP sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırılacak, ancak, muhatap elektronik tebligat adresini İdare dışında diğer bir hizmet sağlayıcıdan almış ise İdarenin sorumluluğu, kendine ulaşan elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek ilgili hizmet sağlayıcının sunucusuna ilettiği anda sona erecek.

UYAP sistemi üzerinden, 7,5 milyonu tüzel ve 25 milyonu gerçek kişilere olmak üzere yılda ortalama 32,5 milyon adet tebligat gönderimi gerçekleştiriliyor. KEP sistemi üzerinden yapılan e-Tebligat ise 14 TL olan tebligat gönderim birim maliyetini 1 TL’ye kadar düşürebiliyor. Sistem kısa zamanda uygulamaya konulabilirse, e-Tebligat ile sağlanacak toplam yıllık tasarruf 400 milyon TL’ye varabilecek. Günler ve çoğu kez haftaları bulan tebligat süreleri saniyelere düşecek. Ayrıca fiziki tebligatın hazırlanması, gönderilmesi ve her iki taraftaki arşiv dahil işlemlerin ortalama 10 saat sürdüğü göz önünde bulundurulursa, e-Tebligatın her yıl 167.000 yıl/adam lojistik işgücü tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor.

Adalet Baklanlığı’nın e-tebligat sistemini Şubat ayı sonuna kadar uygulamaya koyması bekleniyor.

28533 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği için:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130119-8.htm

Bir önceki yazımız olan Afet ve Acil Durumlar ile İlgili Düzenleme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.