Blog

28.01.2014 tarihinde meclise sunulmuş olan kanun teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirilerek ‘ Memurlara, on altı yaşın altında, en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynlerden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilmesi’ öngörülmektedir. Teklifin hazırlanmasında, engelli veya süreğen hastalığa sahip çocukların diğer çocuklara kıyasla tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi ve iyileşme oranı bakımından farklılık göstereceği dikkate alınarak, bu çocukların ebeveynlerinin yıllık izinleri dışında ek sürelere ihtiyaçları olabileceği göz önünde tutulmuştur. Ayrıca bu çocuklarının hastalıklarının komplike seyretmesinin getirdiği ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım gerekmektedir.

Sunulmuş olan teklifte, mevcut durumda mazeret izni alınması insiyatifinin idareye bırakılmış olmasının kimi zaman mağduriyetlere neden olduğu dikkate alınarak, engelli ya da süreğen hastalığı bulunan çocukların tedavi ve bakımlarının daha etkin yapılabilmesi amaçlanmış ve bu amaçla hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin çocuğun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni hakkını kullanabilmesi öngörülmüştür.

Bir önceki yazımız olan YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU'NUN İŞ DURUM ÇİZELGESİ VE İŞ BÖLÜMÜ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.