Blog

Kamu-İhale-Kanunu-Kapsamındaki-İdareler

Verilen kanun teklifine göre kamu ihale kanunun 63. maddesinin değiştirilmesi ve yeni bir fıkra ilave edilmesi teklif edilmiştir. Kanun teklifinin gerekçesi ise; ‘ Kamu ihale kanununun 10. maddesine göre ihaleye katılacak isteklilerde ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerin belirlenmesine ilişkin belgeler istenmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 1. Maddesinde belirtilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi karşısında ekonomik, mali,mesleki, teknik yeterlilik kriterleri yetersiz kalmaktadır. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması için ihale isteklilerinin ihale konusu iş dışında toplum ve devlet katma değer yaratması gerekmektedir. İhale isteklisinin ödediği vergi, sigortalı çalışan sayısı, yaptığı bağış ve yardımlar ile katıldığı sosyal sorumluluk projelerinin ihaleye fiyat avantajı olarak yansıtılması kamu verimliliğini arttıracaktır.; şeklindedir.

63. maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Mal, hizmet ve yapım işi ihalelerinde yerli ve yabancı isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde vergi, sigortalı çalışan sayısı, yapılan bağış ve yardımlarla sağladığı ölçülebilen kamu yararı, istekli lehine teklifine %15’e kadar fiyat avantajı olarak yansıtılır.

Bir önceki yazımız olan ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULARDA HARCIN KALDIRILMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.