Blog

Gezi eylemleri sırasında demokratik ifade, toplanma, yürüyüş, itiraz hakkını kullanan eylemcilere karşı sopa, silah, pala veya zırh olarak adlandırılan kesici aletlerle saldıran ve halkta panik ve korku uyandıran davranışlar sergileyen kişiler tepki yaratmış olup 5237 sayılı TCK’nın 114. maddesine aşağıda yer alan (a) bendinin eklenmesi ve böylece kişi bazında esas alınan temel hak ve özgürlüklerin aslında kamunun özgürlüklerinin güvencesi olduğu ve bunların ihlali halinde de kamu özgürlüklerinin tehdit altında olduğu ve tam da bu sebeple özel olarak buna yönelik ihlallerin cezalandırılması amaçlayan kanun teklifi TBMM başkanlığına sunulmuştur.

Buna göre; Türk ceza Kanunu ve ceza hükmü taşıyan özel kanunlarda suç olarak düzenlenmiş olsa dahi evrensel hukuk kuralları, Anayasa Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarında yer alan ifade, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı, haberleşme hakkı, basın özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasına hukuka aykırı bir davranışla engel olan kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. Suçun silahla işlenmesi veya halkta korku ya da panik yaratması halleri ise ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. Ayrıca suça tahrik ve teşvik edenler hakkında da aynı cezaya hükmolunacağı belirtilmiş olup, suçun işlenmesi sırasında yaralama, yaralamaya teşebbüs, tehdit, cinsel taciz gibi eylemlerin gerçekleşmesi ve başkaca ceza hükmü taşıyan maddelerin ihlali halinde sanık hakkında ayrıca bu suçlardan da ceza verilmesi öngörülmüştür.

Bir önceki yazımız olan Abonelik sonlandırma, taahhüt bozma bedelleri Hakem Heyetine itiraz edilerek iptal ettirilebilir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.