Blog

Asil memur olarak en az iki yıl çalıştıktan sonra istifa yoluyla memurluktan ayrılanlara ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri dikkate alınarak, başvurdukları tarihteki geçerli katsayılar üzerinden hesaplanacak tutar kadar tazminat verilmesi ve emekli ikramiyesi hesabında da güncel katsayıların dikkate alınması amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146. maddesine eklenecek bu fıkra ile; Anayasa Mahkemesi’nin 09.07.2011 tarihli ve 27989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.05.2011 tarih ve 2010/81 E. ve 2011/78 sayılı iptal kararına rağmen emekli olmadan memuriyetten ayrılanlara mahkemelerce kuruşlarla ifade edilen miktarlarda emekli ikramiyesi ödemesi yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle bir süre çalıştıktan sonra kendi isteği ile iş değiştirenlerin çalışmış oldukları dönemin karşılığını almaları ve bu uygulamanın memur, işçi veya sözleşmeli olarak çalışan ayrımı yapılmaksızın uygulanması mümkün olacaktır.

 

Bir önceki yazımız olan Çocuk teslimine ilişkin harç ve masrafların kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.