Blog

Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda dava şartı olarak düzenlenen gider avansının dava açılırken yatırılmasının gerekliliği ve süreler yargılamanın hızlı bir şekilde çabuk bitirilmesini temin amacıyla getirilmiştir. Kanuna göre; mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için davacıya kesin süre verilir. Söz konusu madde ile mahkemece verilen süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemiş olması halinde mahkemece davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmesini öngörülmüştür. Ancak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2012/21075 Esas 2013/1210 sayılı kararında gider avansının 2 haftalık kesin süre geçtikten sonra fakat duruşmadan önce yatırılması halinde dava şartı eksikliği nedeniyle davanın reddine karar verilmesi yerine usul ekonomisi açısından işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Bir önceki yazımız olan Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları özel çevre koruma bölgeleri ile ilgili yönetmelik başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.