Blog

İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. 4. yargı paketi olarak bilinen bu kanunla birlikte getirilen yenilikler ise şöyle sıralanabilir;

1.            Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme şartıyla bu kişiler bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak, basın yayın yolu ile bu suç işlendiğinde ise ceza yarı oranında arttırılacak. Basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları ise bin günden beşbin güne kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

2.            Terör örgütlerine üye olmayan ancak terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basıp yayınlayanlar, propagandasını yapanlar ve yasa dışı toplantı ve gösterilere katılanlar, ayrıca “Terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmayacak.

3.            Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ndeki davalarda AİHM’in kesinleşmiş ihlal kararları yargılamanın iadesi sebebi olarak kabul edilecek.

4.            4 ay içinde sonuçlandırılmayan Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesine ilişkin açılan davalarda hak sahibine kanuni faiz  ödenecek.

5.            İşkence suçlarında zaman aşımı işlemeyecek.

6.            Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişiye verilecek 5 yıldan 12 yıla kadar olan hapis cezası üç yıldan yedi yıla indirilecek. Ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçunun; cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamayacak. Kasten yaralama veya tehdit suçuna ilişkin olarak ise daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda, bu suçlar dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunacak.

 

Bir önceki yazımız olan ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURULAR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.